KERKDIENSTEN IN IENS 

in principe de laatste zondag van de maand

2017  
          
15 januari
       aanvang:                             

       9.30 uur (Heilig Avondmaal)

ds. H.J.Bakker
26 februari            9.30 uur                                            ds. H.J. Bakker

17 april                 10.00 uur (Paas zangdienst)                ds. H.J. Bakker

30 april                 9.30 uur                                            ds. H.J. Bakker

28 mei                  9.30 uur (Samen 4-en dienst)             ds. H.J. Bakker

**juni**               ** geen dienst **                              --------------

30 juli                   9.30 uur                                            ds. C. Glashouwer

27 augustus          9.30 uur                                            ds. L.W. Nijendijk

24 september        9.30 uur                                           Jac. de Haan

29 oktober            9.30 uur                                            ds. H.J. Bakker

26 november         9.30 uur (Gedachteniszondag)            ds. H.J. Bakker

26 december         9.30 uur ( 2e kerstdag/zangdienst)     ds. H.J. Bakker                 

31 december         9.30 uur                                           ds. H.J. Bakker